เป็นหัวแถวของหน้า

ข้อความจากห้องนายกเทศมนตรี

ข้อความจากห้องนายกเทศมนตรี

ปรึกษาหลายประเภท

ปรึกษาหลายประเภท

แนะนำความเห็นที่การบริหารท้องถิ่น

แนะนำความเห็นที่การบริหารท้องถิ่น

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเมือง

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเมือง

แผนการโดยรวมของเมือง

แผนการโดยรวมของเมือง

เคาน์เตอร์บริการของแต่ละหน่วยงาน

เคาน์เตอร์บริการของแต่ละหน่วยงาน

ศาลากลางการแนะนำ

ศาลากลางการแนะนำ

ภาพเคลื่อนไหวโทะมิซะโทะ

ภาพเคลื่อนไหวโทะมิซะโทะ

การประชาสัมพันธ์และ Misato

การประชาสัมพันธ์และ Misato

เป็นประโยชน์l และให้บริการ

ปฏิทินเดือนตุลาคมงาน

ปฏิทินเดือนตุลาคมงาน
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ดู list of เรื่องแจ้ง

RSS
วันที่ 23 เดือนตุลาคม
การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันที่ 48 ผล national review of the Supreme Court justices
วันที่ 22 เดือนตุลาคม
ช่วยระมัดระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติดินทรายเกิดจากพายุไต้ฝุ่นและฝนตกหนัก
วันที่ 20 เดือนตุลาคม
จัดการประชุมอำเภอ โทะมิซะโทะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลักดันอันที่ 3
วันที่ 19 เดือนตุลาคม
จัดการประชุมปรึกษาหารือตามกำหนดพื้นที่การวางผังเมืองแผนแม่บท
วันที่ 18 เดือนตุลาคม
ผลการค้นหาสารกัมมันตรังสีของวัตถุดิบปรุงอาหารสำหรับอาหารโรงเรียน
วันที่ 15 เดือนตุลาคม
แล่การประชาสัมพันธ์และวันที่ 15 เดือนตุลาคม Misato ฉบับด้วยหน้าต่างตามกำหนดสิ่งตีพิมพ์
วันที่ 15 เดือนตุลาคม
การเคลื่อนไหวการป้องกันอัคคีภัยใบไม้ร่วง
วันที่ 15 เดือนตุลาคม
การบังคับใช้ของการป้องกันอัคคีภัยปีพ.ศ. 2560 ครึ่งปีหลังการบรรยายการป้องกันสาธารณภัยการดูแล
วันที่ 13 เดือนตุลาคม
เป็นเดือนการเพิ่ม city tax การเก็บของเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 12 เดือนตุลาคม
ผลปริมาณการอาบรังสีการชั่งวัดของลานกว้างการออกกำลังกายทะคะโนะ
วันที่ 11 เดือนตุลาคม
การเสนอคำขวัญปีพ.ศ. 2561 วัตถุอันตราย Safety Week การผลักดัน
วันที่ 10 เดือนตุลาคม
การเสนอของวิทยานิพนธ์มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุปีพ.ศ. 2560 วัตถุอันตราย
วันที่ 10 เดือนตุลาคม
จัดการประชุมอำเภอ โทะมิซะโทะผู้บริโภคการจัดการการผลักดันการติดต่อสื่อสารอันที่ 2
วันที่ 10 เดือนตุลาคม
เรื่องแจ้งของสะพานผนังล้อมใหม่การก่อสร้างการซ่อมแซม
วันที่ 10 เดือนตุลาคม
งานประจำปีของโรงเรียนอำเภอ โทะมิซะโทะอันที่ 50
วันที่ 7 เดือนตุลาคม
การรายงานที่ปีพ.ศ. 2560 อำเภอ โทะมิซะโทะเจ้าหน้าที่การสอบรับเข้าทำงาน (กรรมการสวัสดิการสังคม dietician การดูแล) การสอบที่ 1 สอบผ่าน
วันที่ 6 เดือนตุลาคม
รีไซเคิลที่ดี
วันที่ 6 เดือนตุลาคม
การป้องกันและกำจัดการดูแลธุรกิจการใช้ชีวิตประจำวันการสนับสนุนการปะติดปะต่อ
วันที่ 5 เดือนตุลาคม
ผลปริมาณการอาบรังสีการชั่งวัดของสวนสาธารณะเมือง 5
วันที่ 5 เดือนตุลาคม
การดูค้นคว้าได้อย่างเสรีของแผนแรกเริ่มที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของการวางผังเมืองนาริตะ (แผนการอาณาเขต)

ดูการเข้าตลาดหลักทรัพย์ชีวิต

 • การตั้งครรภ์การคลอดบุตร
 • การเลี้ยงดูบุตร
 • การเข้าเรียนในอนุบาลการเข้าโรงเรียน
 • การได้งานทำการปลดเกษียณ
 • การแต่งงานการหย่า
 • การย้ายบ้าน
 • ผู้สูงอายุ
 • การกล่าวแสดงความเสียใจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรังสี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรังสี

ตัวเลขประชากรครัวเรือน

 • 50,269 คนประชากร
 • ครัวเรือน 22,823 หลังคาเรือน
 • ผู้ชาย 25,686 คน
 • ผู้หญิง 24,583 คน

[วันที่ 30 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2560 ]

รายละเอียดของตัวเลขประชากรครัวเรือน

สถานที่ตั้งอำเภอ โทะมิซะโทะการเลี้ยงดูบุตรการให้กำลังใจ

สถานที่ตั้งอำเภอ โทะมิซะโทะการเลี้ยงดูบุตรการให้กำลังใจ

support center กิจกรรมโทะมิซะโทะประชาชน

support center กิจกรรมโทะมิซะโทะประชาชน

การวิ่งแข่งแตงโมถนน

การวิ่งแข่งแตงโมถนน

ความเก่าอำเภอ โทะมิซะโทะและเงินบริจาคการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)

ความเก่าอำเภอ โทะมิซะโทะและเงินบริจาคการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)

คอเลกชั่นของ established regulation

คอเลกชั่นของ established regulation

คอเลกชั่นของการเชื่อมต่อ

คอเลกชั่นของการเชื่อมต่อ

คำถาม ( FAQ ) ที่มีบ่อยๆ

คำถาม ( FAQ ) ที่มีบ่อยๆ

site map

site map

แท่นแพลทโมบาย

แท่นแพลทโมบาย

ที่หัวแถวของหน้า