เป็นหัวแถวของหน้า

ข้อความจากห้องนายกเทศมนตรี

ข้อความจากห้องนายกเทศมนตรี

ปรึกษาหลายประเภท

ปรึกษาหลายประเภท

แนะนำความเห็นที่การบริหารท้องถิ่น

แนะนำความเห็นที่การบริหารท้องถิ่น

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเมือง

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเมือง

แผนการโดยรวมของเมือง

แผนการโดยรวมของเมือง

เคาน์เตอร์บริการของแต่ละแผนก

เคาน์เตอร์บริการของแต่ละแผนก

ศาลากลางการแนะนำ

ศาลากลางการแนะนำ

ภาพเคลื่อนไหวโทะมิซะโทะ

ภาพเคลื่อนไหวโทะมิซะโทะ

เป็นประโยชน์l และให้บริการ

ปฏิทินเดือนเมษายนงาน

ปฏิทินเดือนเมษายนงาน
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 • การวิ่งแข่งแตงโมถนน
 • เครื่องวัดและเก็บแก๊สในการทดลองของลายแตงโม
 • เทศกาลแตงโม
 • ฟาร์มปศุสัตว์

ดูรายการเรื่องแจ้ง

RSS
วันที่ 27 เดือนเมษายน
เปลี่ยนเป็นกลุ่มทิวทัศน์การจัดการ
วันที่ 26 เดือนเมษายน
การเสนออาจารย์การเลี้ยงเด็ก (เฉพาะกิจเจ้าหน้าที่งานนอกเวลา)
วันที่ 26 เดือนเมษายน
สมุดบันทึกโทะมิซะโทะแตงโมเจ้าของระบบโทะมิซะโทะแตงโม
วันที่ 25 เดือนเมษายน
ทำบริเวณศูนย์กลางของโทะมิซะโทะศาลาประชาคม [สภาวะการจองศูนย์] ให้ทันสมัย
วันที่ 20 เดือนเมษายน
ผลการค้นหาสารกัมมันตรังสีของวัตถุดิบปรุงอาหารสำหรับอาหารโรงเรียน
วันที่ 20 เดือนเมษายน
การแนะนำของพิธีฉลองผู้อายุครบ 20 ปีปีพ.ศ. 2562 อำเภอ โทะมิซะโทะ
วันที่ 19 เดือนเมษายน
[ความเก่าทรัพย์สินเงินทองรุหมู่บ้าน (และเงินบริจาค) การให้กำลังใจ] สินค้าการขอบคุณเพื่อการบริจาค
วันที่ 19 เดือนเมษายน
ปรึกษาเวลาทำงานแผนกการสนับสนุนสร้างโดยสถานีผู้กำกับมาตรฐานแรงงาน
วันที่ 19 เดือนเมษายน
กำหนดการการเก็บรวมรวมตามชนิดของขยะ
วันที่ 19 เดือนเมษายน
จัดเมืองฮิโยะชิท้องฟ้าสดใสอันที่ 3 !
วันที่ 19 เดือนเมษายน
การพละศูนย์ [สภาวะการจองศูนย์] การปรับปรุงให้ทันสมัย
วันที่ 18 เดือนเมษายน
เดือนเมษายน การข่มขู่ AV /การปรากฏตัวธุรกิจ JK รายเดือนการป้องกันความเสียหายทุกปี
วันที่ 15 เดือนเมษายน
แล่การประชาสัมพันธ์และ Misato วันที่ 15 เดือนเมษายนฉบับด้วยหน้าต่างตามกำหนดสิ่งตีพิมพ์
วันที่ 13 เดือนเมษายน
ความเก่าและการรับสมัครผู้เข้าร่วมโทะมิซะโทะ rediscovery in โคะอิวะอิที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
วันที่ 13 เดือนเมษายน
ทำงานเกษตรกรรมและป่าไม้ศูนย์ [สภาวะการจองศูนย์] ให้ทันสมัย
วันที่ 13 เดือนเมษายน
รายการข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ
วันที่ 11 เดือนเมษายน
ที่ 6 และมิซะและเทศกาลกิจกรรมการจัดของพลเมือง
วันที่ 10 เดือนเมษายน
ผลปริมาณการอาบรังสีการชั่งวัดของสวนสาธารณะภายในเมือง 5
วันที่ 10 เดือนเมษายน
(ชื่อที่ใช้ชั่วคราว) ผลการบังคับใช้ของอำเภอ โทะมิซะโทะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมวิสัยทัศน์ (ข้อเสนอ) การเสนอความเห็น
วันที่ 6 เดือนเมษายน
รับสมัครผู้ให้คำปรึกษาการดูแล

ดูการเข้าตลาดหลักทรัพย์ชีวิต

 • การตั้งครรภ์การคลอดบุตร
 • การเลี้ยงดูบุตร
 • การเข้าเรียนในอนุบาลการเข้าโรงเรียน
 • การได้งานทำการปลดเกษียณ
 • การแต่งงานการหย่า
 • การย้ายบ้าน
 • ผู้สูงอายุ
 • การกล่าวแสดงความเสียใจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรังสี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรังสี

ตัวเลขประชากรครัวเรือน

 • 50,252 คนประชากร
 • ครัวเรือน 23,044 หลังคาเรือน
 • ผู้ชาย 25,670 คน
 • ผู้หญิง 24,582 คน

[วันที่ 31 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2561 ]

รายละเอียดของตัวเลขประชากรครัวเรือน

การประชาสัมพันธ์และ Misato

การประชาสัมพันธ์และ Misato

เว็บไซต์อำเภอ โทะมิซะโทะการเลี้ยงดูบุตรการให้กำลังใจ

เว็บไซต์อำเภอ โทะมิซะโทะการเลี้ยงดูบุตรการให้กำลังใจ

support center กิจกรรมโทะมิซะโทะประชาชน

support center กิจกรรมโทะมิซะโทะประชาชน

การวิ่งแข่งแตงโมถนน

การวิ่งแข่งแตงโมถนน

ความเก่าอำเภอ โทะมิซะโทะและเงินบริจาคการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)

ความเก่าอำเภอ โทะมิซะโทะและเงินบริจาคการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)

คอเลกชั่นของ established regulation

คอเลกชั่นของ established regulation

คอเลกชั่นของการเชื่อมต่อ

คอเลกชั่นของการเชื่อมต่อ

คำถาม ( FAQ ) ที่มีบ่อยๆ

คำถาม ( FAQ ) ที่มีบ่อยๆ

site map

site map

ที่หัวแถวของหน้า