เป็นหัวแถวของหน้า

ข้อความจากห้องนายกเทศมนตรี

ข้อความจากห้องนายกเทศมนตรี

ปรึกษาหลายประเภท

ปรึกษาหลายประเภท

แนะนำความเห็นที่การบริหารท้องถิ่น

แนะนำความเห็นที่การบริหารท้องถิ่น

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเมือง

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ของเมือง

แผนการโดยรวมของเมือง

แผนการโดยรวมของเมือง

เคาน์เตอร์บริการของแต่ละแผนก

เคาน์เตอร์บริการของแต่ละแผนก

ศาลากลางการแนะนำ

ศาลากลางการแนะนำ

ภาพเคลื่อนไหวโทะมิซะโทะ

ภาพเคลื่อนไหวโทะมิซะโทะ

เป็นประโยชน์l และให้บริการ

ปฏิทินเดือนมกราคมงาน

ปฏิทินเดือนมกราคมงาน
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 • การวิ่งแข่งแตงโมถนน
 • เครื่องวัดและเก็บแก๊สในการทดลองของลายแตงโม
 • เทศกาลแตงโม
 • ฟาร์มปศุสัตว์

ดูรายการเรื่องแจ้ง

RSS
วันที่ 22 เดือนมกราคม
เรื่องแจ้งของการก่อสร้างสายโทรศัพท์ของศาลากลาง
วันที่ 22 เดือนมกราคม
รู้สึกถึงความยินดีที่เรียนผ่านมหาวิทยาลัยโทะมิโคะกิจกรรมที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐาน!
วันที่ 22 เดือนมกราคม
อาทิตย์อาหารโรงเรียนทั่วประเทศ
วันที่ 20 เดือนมกราคม
... การออกเดินทางใหม่อายุ 20 ปีปีพ.ศ. 2561 พิธีฉลองผู้อายุครบ 20 ปี -
วันที่ 19 เดือนมกราคม
ลำ 01-010 ถนนเทศบาลเมืองการก่อสร้างเส้นการปรับพื้นผิวการซ่อมแซม
วันที่ 19 เดือนมกราคม
แตงโมถนนการวิ่งแข่ง de การพบกันครั้งแรกตอนนี้ (งานการดำเนินกิจกรรรมต่างๆ เพื่อการแต่งงาน)
วันที่ 19 เดือนมกราคม
เพิ่มสินค้าการขอบคุณเงินบริจาคทรัพย์สินเงินทองรุหมู่บ้านการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)
วันที่ 19 เดือนมกราคม
การรับสมัครผู้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรรมต่างๆ เพื่อการแต่งงานโรงเรียน
วันที่ 19 เดือนมกราคม
ผลการค้นหาสารกัมมันตรังสีของวัตถุดิบปรุงอาหารสำหรับอาหารโรงเรียน
วันที่ 19 เดือนมกราคม
เรื่องแจ้งของการเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งของแบบแบบหีบห่อ 1 การดับเพลิงสิ่งอำนวยความสะดวก
วันที่ 19 เดือนมกราคม
การแข่งขันอำเภอ โทะมิซะโทะกีฬา Boy Scouts การวิ่งมาราธอนตามถนนอันที่ 31 ได้รับการจัด
วันที่ 18 เดือนมกราคม
ผลปริมาณการอาบรังสีการชั่งวัดของลานกว้างการออกกำลังกายทะคะโนะ
วันที่ 17 เดือนมกราคม
เทศกาลแตงโม 2018 กำหนดการกำหนดการ
วันที่ 17 เดือนมกราคม
ความคิดเห็นสาธารณชนของแผนการการบังคับใช้ (ข้อเสนอ) เช่นแผนการสุขภาพอำเภอ โทะมิซะโทะระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษข้อมูล (ข้อเสนอ) และระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษอำเภอ โทะมิซะโทะการพิจารณาตัดสินแข็งแรงที่แน่นอน
วันที่ 16 เดือนมกราคม
ผลปริมาณการอาบรังสีการชั่งวัดของสวนสาธารณะภายในเมือง 5
วันที่ 15 เดือนมกราคม
แล่การประชาสัมพันธ์และ Misato วันที่ 15 เดือนมกราคมฉบับด้วยหน้าต่างตามกำหนดสิ่งตีพิมพ์
วันที่ 15 เดือนมกราคม
ความเก่าและสินค้าการขอบคุณการให้ที่อิโนะบ้านเงินบริจาคการให้กำลังใจเสร็จในภายในเมืองในวันที่ 31 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2561
วันที่ 15 เดือนมกราคม
การเข้าสถาบันปีพ.ศ. 2561 ภายในเมืองเด็กนักเรียนคลับการแนะนำ
วันที่ 10 เดือนมกราคม
ทำบริเวณศูนย์กลางของโทะมิซะโทะศาลาประชาคม [สภาวะการจองศูนย์] ให้ทันสมัย
วันที่ 10 เดือนมกราคม
การพละศูนย์ [สภาวะการจองศูนย์] การปรับปรุงให้ทันสมัย

ดูการเข้าตลาดหลักทรัพย์ชีวิต

 • การตั้งครรภ์การคลอดบุตร
 • การเลี้ยงดูบุตร
 • การเข้าเรียนในอนุบาลการเข้าโรงเรียน
 • การได้งานทำการปลดเกษียณ
 • การแต่งงานการหย่า
 • การย้ายบ้าน
 • ผู้สูงอายุ
 • การกล่าวแสดงความเสียใจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรังสี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรังสี

ตัวเลขประชากรครัวเรือน

 • 50,258 คนประชากร
 • ครัวเรือน 22,881 หลังคาเรือน
 • ผู้ชาย 25,670 คน
 • ผู้หญิง 24,588 คน

[วันที่ 31 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560 ]

รายละเอียดของตัวเลขประชากรครัวเรือน

การประชาสัมพันธ์และ Misato

การประชาสัมพันธ์และ Misato

เว็บไซต์อำเภอ โทะมิซะโทะการเลี้ยงดูบุตรการให้กำลังใจ

เว็บไซต์อำเภอ โทะมิซะโทะการเลี้ยงดูบุตรการให้กำลังใจ

support center กิจกรรมโทะมิซะโทะประชาชน

support center กิจกรรมโทะมิซะโทะประชาชน

การวิ่งแข่งแตงโมถนน

การวิ่งแข่งแตงโมถนน

ความเก่าอำเภอ โทะมิซะโทะและเงินบริจาคการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)

ความเก่าอำเภอ โทะมิซะโทะและเงินบริจาคการให้กำลังใจ (การจ่ายภาษีคืนแก่บ้านเกิด)

คอเลกชั่นของ established regulation

คอเลกชั่นของ established regulation

คอเลกชั่นของการเชื่อมต่อ

คอเลกชั่นของการเชื่อมต่อ

คำถาม ( FAQ ) ที่มีบ่อยๆ

คำถาม ( FAQ ) ที่มีบ่อยๆ

site map

site map

แท่นแพลทโมบาย

แท่นแพลทโมบาย

มีลักษณะแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แบบสรุปสำหรับปีพ.ศ. 2560

มีลักษณะแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แบบสรุปสำหรับปีพ.ศ. 2560

ที่หัวแถวของหน้า